Asia Expo Astana 2017

Asia Expo Astana 2017


  • Astana Expo 2017 sərgisi mərkəzində əsas arxitektura elementlərində quraşdırılmış 16 xüsusi lift 
  • İnteqral çərçivələri olan xüsusi dizayn edilmiş kabinələr
  • İki istiqamətə əyilmiş, şüşəli, ovoid şəkilli panoramik kabinə