McLaren Hotel

McLaren Hotel

  • McLaren Hotel
  • London, Birləşmiş Krallıq
  • Memar: James MacLaren
  • Alt və üst qübbədə quraşdırılmış parlaq, metal boyalı, laklı, xarici bəzəkli fiber şüşə Wittur liftləri